Chance

Tiden holder hende
fastspændt som jorden
der drejer om
sig selv med
727 kilometer
i timen

Det er den time jeg
ønsker mig af hende

Den skal falde
ned fra
himlen og lægge sig
på jorden og blive liggende
holde mig en centimeter
over jorden
svævende

Jeg lytter
til afstanden mellem
den centimeter
og de 727
kilometer
med hvilke jeg
vil fare gennem
hendes tanker