DEL 1: INDLEDNING OG INTRODUKTION TIL GENNEMGANG AF UDDELING AF TIDSSKRIFTSTØTTE FOR ÅRET 2011

HELT KORT: Jeg har søgt aktindsigt i Tidsskriftstøtteudvalgets uddeling for året 2011. I ansøgningerne har jeg fundet fejl fra udvalgets side, der har betydet ulige vurdering af tidsskrifters økonomiske situation, tidsskrifters fejl i udfyldelse af ansøgningsskemaet og generelle tendenser, der siger noget om hvad tidsskriftstøtten er for en størrelse.
 
 
FORORD: OM DE NÆSTE FIRE INDLÆG OM UDDELINGEN AF TIDSSKRIFTSTØTTEN FOR ÅRET 2011

Jeg har besluttet mig for at dele mit blogindlæg i tre (fire) dele.

1) På den ene side synes jeg, at det er nødvendigt at synliggøre tidsskriftstøttens betydning og vigtighed. Det vil dette indlæg derfor tage sig af og fungerer som baggrundsmateriale.

2) De to derpå følgende indlæg vil handle om uddelingen af tidsskriftstøtten i foråret 2012 og den kedelige tendens, der peger på, at tidsskriftstøtten alene er blevet givet som underskudsbidrag, samt at fejl fra tidsskrifters og udvalgets side har betydet, at de tidsskrifter, der har medregnet støtten fra 2010 i regnskabet for 2011, har fået mindre end dem, der ikke har angivet støtten, som de har modtaget i 2010. Jeg deler dette indlæg i to dele, fordi jeg undervejs i min gennemgang af ansøgningerne har fundet andre fejl, som jeg også synes fortjener opmærksomhed, selvom disse ikke har haft samme systematiske karakter.

3) Endelig skal det også handle om at se fremad og stille spørgsmål om hvad man egentlig ønsker af tidsskriftsstøtten. Det gælder helt konkret den nye og reviderede ansøgningsrunde, der har ansøgningsfrist i september, såvel som tidsskriftstøtten på et overordnet plan.
 
 
DISCLAIMER: Det skal for god ordens skyld siges, at jeg er redaktør på Slagtryk, tidsskrift for digte og kortprosa. Vi har fået afslag på støtte, da udvalget mente, at ansøgningen var mangelfuldt udfyldt. Forud for disse indlæg på min blog ligger derfor en begæring om aktindsigt og en emailkorrespondance med Kulturstyrelsen. I det følgende er Slagtryks afvisning kun en sidebemærkning i tredje indlæg; den har været udløser for en undersøgelse, der afslører et større problem i tidsskriftstøtten, som Slagtryk qua sin korte levetid slet ikke er en del af.
 
 
HVORFOR TIDSSKRIFTSTØTTE

Tidsskrifterne har et demokratisk udspring både ud fra en ide om oplysning og dannelse samt at de er med til at give mulighed for en offentlighed forstået som dialog og formidling. Jeg synes samtidig også, at tidsskrifterne lægger sig i forlængelse af en dansk foreningstradition.

Ikke alle tidsskrifter har en lang levetid men kan i kraft af deres samlingspunkt være historiske referencepunkter. Tidsskrifterne giver plads til eksperimenter og er rugekasser for kommende kulturdebattører og forfattere. Og tidsskrifterne kan være fuldblodsorganer for information og et centralt samlingspunkt inden for et interessefelt.

Helt oprindeligt er tidsskriftstøtten fra 1988, der blev oprettet som en midlertidig ordning og senere blev gjort permanent. Det skete efter svensk forbillede og havde til formål at hjælpe danske tidsskrifter til holde sig igang – det blandt andet ud fra ideen om, at dansk er et lille sprogområde.
 
 
HVOR MANGE PENGE DREJER DET SIG OM

Der blev afsat 1.700.000 kroner til uddeling for ansøgningsåret 2011. Kun 1.041.650 er blevet fordelt. At kun en del af støtten er blevet uddelt, er et punkt som er problematisk, og det vil jeg vende tilbage til i det sidste blogindlæg.

I 2009 og 2010 uddelte Tidsskriftstøtteudvalget hvert år ca. 1.700.000 kroner. Samlet set er det en meget lille del af Tipsmidlerne og ligeledes en meget lille del af den støtte, der tilfalder kulturen. Tidsskriftstøtten er både til faglitterære og skønlitterære tidsskrifter og spænder fra tidsskrifter om dans eller teater, til tidsskrifter om jødisk kultur/samfund, og videre over religion, historie og meget andet. Således også om skønlitteratur, først og fremmest i form tidsskrifter med artikler om bøger og forfattere.

I 2001 var tidsskriftstøtten 3.000.000 kroner, mens det svenske kulturråd i 2010 uddelte 16.100.000 svenske kroner.
 
 
HVAD BETYDER DET FOR TIDSSKRIFTERNE AT FÅ STØTTE

I tidsskriftet Standarts lederartikel fra Nr 1, 2012 hedder det om deres temanummer om “Penge og litteratur”:

“Det er dog ikke blot i litteraturen og på midtersiderne i nærværende magasin, krisen raser – også her på redaktionen er vi blevet ramt. Som følge af omlægninger i Kulturministeriet, er sidste års midler til tidsskriftsstøtte endnu ikke blevet uddelt. Tidsskriftsstøtten har altid udgjort en væsentlig del af Standarts økonomiske levegrundlag, og manglen på finanser er grunden til at vi denne gang udkommer med nogen forsinkelse.”
– Kilde: http://standart.nu/Artikler/Leder_standart_1_2012.pdf

I min gennemgang af tidsskriftsansøgningerne er der enkelte tidsskrifter, der angiver, at de har måtte skære i antallet af udgivelser i 2011. Det er ligeledes muligt at læse en bønfaldelse om støtte for at kunne føre tidsskriftet videre – der er tale om 35.000 kroner af tidsskriftets samlede udgiftspost på 100.000 kroner. Jeg har ingen dokumentation for, at der idag er færre tidsskrifter sammenlignet med for 3-5 år siden, men antallet af ansøgere i foråret og artikler om tidsskrifternes situation kan pege i den retning.
 
 
HVAD GÅR PENGENE TIL

Når jeg læser ansøgningerne for 2011 igennem, så går hovedparten af tidsskrifternes økonomi til produktion af det trykte blad og en mindre andel til distribution. Enkelte tidsskrifter, typisk de som hører til et universitet eller lignende, angiver “Udgifter til sekretariatsbistand”. Ligeledes søges der om få tusinde kroner til honorering af redaktion / bidragydere og kun i få tilfælde om markedsføring. Der er afsat plads til at anføre “eventuelle lokaleudgifter”, uden at det er blevet benyttet af en eneste af de 63 ansøgere.
 
 
FORUD FOR FORÅRETS UDDELING

Forud for uddelingen af tidsskriftstøtten for året 2011 var der en større forvirring. Direktøren for Styrelsen Bibliotek og Medier havde forventet, at tidsskriftspuljen skulle nedlægges [kilde: Cultur.com] og man drøftede i Styrelsen en ny administrativ ordning, da det viste sig, at finansudvalget mod forventning godkendte tipsaktstykket. Senere blev fordelingen af tipsmidlerne forsinket og først i foråret 2012 , altså med mere end et års forsinkelse, blev der indbudt til ansøgning om midlerne for 2011. Mens efterårets ansøgningsrunde skulle handle om de tildelte midler for 2012. Kulturstyrelsen skriver selv i et svar på mit spørgsmål om fejl i ansøgningsskemaet udformning:

“Fordeling af tipsmidlerne til tidsskriftstøtteordningen 2011 blev forsinket pga., at der skulle tages stilling til en eventuel omlægning af ordningen. Kulturministeriet besluttede dog i 2012 , at tipsmidlerne alligevel skulle fordeles for 2011 af et Tidsskriftstøtteudvalg. Det tidligere Tidsskriftstøtteudvalg blev genudpeget til fordeling af tilskudsmidlerne for 2011. Idet hurtigst mulig uddeling af 2011-puljen, var meget efterspurgt af tidsskrifterne, blev det tidligere anvendte ansøgningsskema i al hast tilrettet.”

 
 
Selve ansøgningen foregik iøvrigt på den komiske måde, hvor man udfyldte en formular på nettet, som herefter skulle printes ud og sendes ind med underskrift. Og dette udprint har så ligget til grund for udvalgets behandling. Der lader ikke til, at et IT system har registreret et udfyldt skema. Det er dog allerede forbedret i 2012.
 
 
Andre indlæg:
DEL 2: Tendenser og fejl i uddelingen af tidsskriftstøtte for året 2011
DEL 3: Andre fejl i uddelingen af tidsskriftstøtte for året 2011
DEL 4: Fremtiden for tidsskrifter og tidsskriftstøtten

Udgivet af

Scherz

Født 1978. Bor i København V, Danmark.

One thought on “DEL 1: INDLEDNING OG INTRODUKTION TIL GENNEMGANG AF UDDELING AF TIDSSKRIFTSTØTTE FOR ÅRET 2011”

  1. Slagtryk fortjener da i høj grad støtte. Men nu skriver du jo ikke noget om, hvad der menes med “mangelfuldt udfyldt”. Det er en streng cliffhanger:) Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at læse de næste dele.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s